Vacatures

Gepubliceerd: Woensdag 04 oktober 2017 11:19

De Stichting Stadsomroep Schiedam is de lokale radio en televisiezender. Beide voorzien met aantrekkelijke informatieve en educatieve nieuwsvoorziening over sport, cultuur, de belangrijkste gebeurtenissen in de stad. Daarnaast zoekt de Stadsomroep samenwerking met andere culturele instellingen om het culturele aanbod in de gemeente een podium te bieden. Wij geven evenementen, musea, theatervoorstellingen, sportevenementen, ondernemers, onderwijswereld en kerkgenootschappen, de gelegenheid hun activiteiten te promoten binnen de dag –en weekprogrammering van Radio Schiedam en Looktv. De zender programmering bestrijkt door het jaar heen, 24 uur per dag en 7 dagen per week, binnen de kaders van de mediawetgeving. De Stadsomroep is statutair opgericht in 1985 en in 1987 begonnen met de uitzendingen van Radio Schiedam en in 2001 gestart met de lokale tv-zender Looktv.

Stadsomroep Schiedam zoekt een nieuw bestuur

De Stadsomroep is met ingang van heden op zoek naar een nieuw bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningsmeester en een bestuurslid met een journalistieke achtergrond. De Stadsomroep verkeert momenteel in een veranderingsproces. Het uitganspunt bij deze verandering is het realiseren van een aanbod dat meer gericht is op de omgeving waarin mensen wonen, werken, sporten, naar school gaan, uitgaan, winkelen en gebruik maken van publieke voorzieningen. Dat vraagt van de nieuwe bestuurders een sterke affiniteit hebben met het werk van de lokale omroep.
Het bestuur leidt de komende periode de beoogde bestuurlijke verandering in naar een nieuw bestuurlijk model. Hierbij kan het nieuwe bestuur overwegen om een raad van toezicht in te stellen ter ondersteuning. Ook de benoeming van een gesalarieerde bestuurder/directeur die rechtstreeks verantwoordelijk is voor de gehele operationele en hoofdredactionele aansturing van Radio Schiedam en Looktv kan uitgangspunt zijn.
De Stadsomroep is een ANBI –Algemeen Nut Beogende Instelling, derhalve worden de overige bestuursfuncties onbezoldigd uitgevoerd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Ton van Gestel (06- 53725521).
 
De profielschets van het bestuur is hieronder te vinden 
 
Schriftelijke sollicitaties kunnen gericht worden aan de sollicitatiecommissie:
 
Stichting Stadsomroep Schiedam
Sollicitatiecommissie
Postbus 4030
3102 GA Schiedam
 
Digitale sollicitaties kunnen gericht worden aan bestuur@stadsomroepschiedam.nl