Stijging geluidsmeldingen over luchtverkeer zet door

Gepubliceerd: Dinsdag 15 mei 2018 12:47

Stijging geluidsmeldingen over luchtverkeer zet door

Het aantal meldingen over vliegverkeer in de Rotterdamse regio is in 2017 opnieuw gestegen. 

Dat blijkt uit de jaarrapportage over geluidmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport die de DCMR heeft gepubliceerd. Opvallend is dat de meeste meldingen gedaan werden over de grote luchtvaart terwijl het aantal vluchten daarvan daalde. In 2017 kwamen 17.656 meldingen binnen over vliegtuiggeluid tegenover 13.388 in 2016. Ruim 16.000 meldingen gingen over verkeersbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport. Ruim 10.000 van deze meldingen werden ingediend door 20 bewoners die frequent aangaven hinder te ondervinden. Harde feiten voor de toename van de meldingen zijn er niet. Wel zijn er een aantal analyses. De interventie met het verkeer van Schiphol is toegenomen waardoor het Rotterdamse luchtverkeer vaker van de route moet afwijken. Uit analyse blijkt dat bij deze afwijkende vluchten de kans dat er een melding wordt ingediend drie keer zo groot is. Ook is er een toename van het aantal verkeersbewegingen boven de regio met een andere bestemming dan Rotterdam. Verder was er afgelopen jaar ook veel aandacht in de media over de toekomst van de luchthaven in Rotterdam. De DCMR adviseert om met alle betrokken partijen structureel te werken aan het beperken van hinder. Daarbij zou nader onderzoek naar de haalbaarheid van de geïnventariseerde geluid reducerende en hinder beperkende maatregelen een eerste stap kunnen zijn.