Raad wil herbenoeming Cor Lamers

Gepubliceerd: Dinsdag 30 januari 2018 22:13

Raad wil herbenoeming Cor Lamers

De gemeenteraad stelt voor Cor Lamers opnieuw te benoemen als burgemeester van Schiedam. Dit voor een tweede periode van zes jaar.

De formele voordracht van de raad gaat nu naar de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Die zal de minister van Binnenlandse zaken vragen een definitief besluit tot herbenoeming aan de koning voor te leggen. Naar verwachting kan dit koninklijk besluit voor het zomerreces geslagen zijn.
Aan de voordracht ligt een advies van de 'Vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester' ten grondslag. Die commissie heeft getoetst of de burgemeester de afgelopen jaren heeft voldaan aan de profielschets die in 2012 leidde tot zijn benoeming. Hiervoor is gebruik gemaakt van de verslagen van functioneringsgesprekken van de afgelopen jaren, waarvoor de fracties in de raad, en andere betrokken functionarissen, inbreng hebben geleverd.