Politieke partijen ondertekenen Regenboog Akkoord

Gepubliceerd: Vrijdag 12 januari 2018 10:09

Politieke partijen ondertekenen Regenboog Akkoord

LHBT-ambassadeur Theo van der Heijden presenteert dinsdag 16 januari het Regenboog Akkoord 2018. Ondertekenaars van dit akkoord zetten zich in voor het uitvoeren van allerlei maatregelen voor LHBT-emancipatie in de komende raadsperiode. 


Schiedam wil graag een stad zijn waar iedereen zich welkom weet en voelt en met deze maatregelen hoopt men dat te bereiken. In het akkoord staat dat de gemeente gelijke rechen en maatschappelijke acceptatie van LHBT’s bevordert. “Zo heeft één van de wethouders en tenminste één ambtenaar LHBT in hun portefeuille. En in het college-akkoord komt een paragraaf over LHBT-emancipatie”, aldus Van der Heijden. 


Van der Heijden vervolgt: “Schiedam wil ook een veilige stad zijn LHBT’s die slachtoffer zijn van pesterijen, discriminatie en geweld moeten goede hulp en ondersteuning krijgen. Als er nu sprake is van onveiligheid, zie je dat vaak de slachtoffers moeten verhuizen. Dat is natuurlijk idioot; de plegers moeten verkassen.” Verder staat in het akkoord dat scholen en sportverenigingen voorlichting en lessen aangeboden krijgen over LHBT.
Doel is om acceptatie en emancipatie van LHBT’s te bevorderen en het voor jongeren gemakkelijker te maken om uit de kast te komen.