Onacceptabel gedrag van bepaalde huurders van WOONPLUS

Gepubliceerd: Vrijdag 10 augustus 2018 11:16

Onacceptabel gedrag van bepaalde huurders van WOONPLUS

Woonplus vindt het 'onacceptabel' dat huurders afval over balkons of galerijen naar beneden gooien. Helaas gebeurt dat toch. Zo vonden we zelfs vieze luiers en kleding op het speelveldje tussen de flats achter de Parkweg en de MCM de Grootstraat.

'Wij gaan voor een prettige woonomgeving' schrijft Woonplus in een reactie aan PopUpTv/Stadsomroep Schiedam. 'Dat kunnen we niet alleen; we hebben de steun van de bewoners daarbij hard nodig. De bewoners kunnen hun bijdrage leveren door zelf op een juiste manier met afval om te gaan. Dus: afval naar de ondergrondse container brengen; grofvuil op een juiste manier aan Irado aanbieden. Maar ook door goed contact met ons te hebben, als bewoners ons inseinen kunnen wij vervuilers aanspreken.'

'

We hebben in die buurt een groepsapp met een vijftiental bewoners, die zwerfafval e.d. direct aan ons doorgeven: We zorgen ervoor dat er z.s.m. opgeruimd wordt: door Irado of door onszelf' aldus Woonplus. 'We hebben één keer in de zes weken overleg met de bewonersgroep. Veroorzaakt een huurder aantoonbaar structureel dit soort overlast, dan zal onze aanpak zich uiteraard op die huurder richten.'

Morgen, zaterdag, in Onder Ogen vertelt wijkagent Alex Glijn wat de politie doet tegen het verkeerd aanbieden van afval.