Geld voor aanpak radicalisering en jihadisme

Gepubliceerd: Woensdag 10 januari 2018 10:17

Geld voor aanpak radicalisering en jihadisme

Schiedam is een van de twintig gemeenten in Nederland die dit jaar geld ontvangen van het rijk voor de aanpak van radicalisering en jihadisme. In totaal gaat het voor de twintig steden om een bedrag van bijna zes miljoen euro.

Dit maakt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) bekend. Schiedam komt in aanmerking voor ruim 143 duizend euro.
Het geld is bedoeld voor gerichte preventie en versterking van de persoonsgerichte aanpak die er voor moet zorgen dat (jonge)mensen niet kiezen voor radicaal religieus (in de regel islamitisch) geweld. Het is voor het derde jaar dat het Rijk geld uittrekt voor de lokale aanpak van radicalisering. De afgelopen twee jaar is in totaal ongeveer dertien miljoen euro beschikbaar gesteld. Foto: NCTB; Jongerenwerker in gesprek