Fractie Janssen eist duidelijkheid over zakkend Schiedam

Gepubliceerd: Donderdag 04 januari 2018 12:38

Fractie Janssen eist duidelijkheid over zakkend Schiedam

Fractie Janssen heeft naar aanleiding van het Nationaal Congres Veenbodemdaling in Rotterdam op 9 november, een brief met vragen gestuurd aan het College van B & W. Hierin vraagt ze om duidelijkheid over de wijze waarop bodemverzakking in Schiedam op dit moment wordt gemonitord. Wanneer er besloten wordt om verzakte wijken op te hogen. Daar is op dit moment namelijk nog veel onduidelijkheid over.

Op het congres is ook uitleg gegeven over mogelijkheden om veenbodemdaling aan te pakken en daarom wil Fractie Janssen ook graag weten of er gewerkt wordt met SkyGeo om de verzakkingen goed in kaart te kunnen brengen voor onderhoudsplanning. Wanneer er reactie volgt is onduidelijk.