Fietsexcursie naar de herplante bomen

Gepubliceerd: Woensdag 14 februari 2018 12:38

Fietsexcursie naar de herplante bomen

Al jaren wordt de discussie gevoerd over de herplante bomen langs de A4. De herplantplicht moest namelijk nageleefd worden en daarom moesten er 4000 bomen herplant worden. Daarom organiseert Groenlinks Schiedam met lijsttrekker René Karens voorop een fietsexcursie naar het herplantingsgebied. Op zaterdag 24 februari nodigt hij alle lijsttrekkers, kandidaat raadsleden en andere geïnteresseerde Schiedammers langs het A4-tracé, zodat we met eigen ogen kunnen vaststellen of aan de herplantplicht is voldaan. Tijdens de fietstocht zal John Witjes als gids optreden. Hij is voorzitter van de stichting Batavier, de bewonersstichting die de afspraken die bij de aanleg van de snelweg bewaakt.