D66: woningmarkt in Schiedam moet op de schop

Gepubliceerd: Zondag 11 maart 2018 22:04

D66: woningmarkt in Schiedam moet op de schop

De prioriteit voor een nieuw college moet volgens D66 Schiedam bij de hervorming van de woningmarkt liggen. 

Volgens lijsttrekker Marcel Bregman moeten slechte sociale huurwoningen zo snel mogelijk worden omgevormd naar bereikbare huur- en koopwoningen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van duurzaamheid. Bregman stelt dat de aantrekkingskracht voor die slechtere en goedkopere woningen flinke ongewenste effecten hebben voor met name de wijken Oost en Nieuwland. Naast herstructurering moet er volgens D66 Schiedam ook volop worden ingezet op enkele grootschalige nieuwbouwprojecten op onder meer Schieveste en het Gustoterrein. Gezien de grote behoefte is het volgens de partij onvermijdelijk dat ook hoogbouw wordt ingepland. De partij sprak zich al eerder uit tegen het betrekken van de volkstuinencomplexen op Thurlede en Vijfsluizen bij het maken van bouwplannen.