Careyn in problemen

Gepubliceerd: Zaterdag 12 augustus 2017 12:53

Careyn in problemen

Careyn verkeert in een diepe crisis en kampt met grote sociale en financiële problemen.

Dat schrijft het AD vanmorgen naar aanleiding van gesprekken met medewerkers, bewoners van huizen van Careyn en hun familieleden en mededelingen van de bedrijfsleiding aan het personeel.
Careyn heeft een hoofdkantoor in Schiedam. Het bedrijf kwam tot stand na een serie fusies van zorgorganisaties in de regio's Waterweg, Voorne-Putten, Breda en Utrecht. In Schiedam levert het thuiszorg; zorgcentra heeft Careyn hier niet.
Careyn was een van de instellingen op de lijst met 29 verpleeghuizen die vorig jaar veel stof deed opwaaien en waarop in eerste instantie ook de Frankelandgroep was opgenomen. Als enige van de organisaties op die lijst kreeg Careyn een zogenaamd interventieteam op zijn dak, dat de ontwikkeling van het bedrijf in de gaten moest houden en waar mogelijk moest bijsturen. Van een verandering ten goede lijkt echter geen sprake. "De kwaliteit van zorg is onvoldoende op orde", aldus de bedrijfsleiding zelf.
Bovendien is de financiële situatie bij het bedrijf 'uiterst precair', zo weet de krant uit interne correspondentie van Careyn.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt dezer dagen in de verschillende verpleeghuizen verwacht en de raad van bestuur ziet dit bezoek met angst en beven tegemoet. Veel huizen van de groep (met bijvoorbeeld ook centra voor revalidatiezorg, consultatiebureaus, gezondheids- en activiteitencentra en ook verzorgingscentra en een zorgboerderij) kampen met een hoog ziekteverzuim en onderbezetting.
Bij Careyn werken zo'n achtduizend mensen, ook in wijkverpleging en thuiszorg. Bij de groep zouden nu 240 vacatures zijn. De lacunes in de roosters worden opgevuld met inhuurkrachten.