Afspraken over beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen

Gepubliceerd: Maandag 05 februari 2018 14:34

Afspraken over beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen

Woningcorporatie Woonplus Schiedam, de gemeente Schiedam en het SOBO (Schiedams Overleg Bewoners Organisaties) hebben prestatieafspraken vastgelegd voor 2018. 

Deze afspraken zijn een uitwerking voor het behalen van de doelstellingen uit de Woonvisie Schiedam 2030. In deze prestatieafspraken komen verschillende onderwerpen aan bod. Hierbij kan gedacht worden aan dingen zoals: De bestaande en nieuwe woningvoorraad van Schiedam, de woonomgeving en beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen. In de Woonvisie staat centraal dat Schiedam een beter afgewogen woningvoorraad en meer verschillende woonmilieus wil ontwikkelen.

De gemeente wil de wijken Nieuwland en Groenoord verder herstructureren. Verder worden er dit jaar 72 sociale huurwoningen aan het Fabriplein in Schiedam-west gesloopt. Daarvoor komen 46 eengezinswoningen met tuin in de plaats.