Aanbesteding voor winterevenement in Schiedam

Gepubliceerd: Dinsdag 12 september 2017 16:34

Aanbesteding voor winterevenement in Schiedam

De gemeente Schiedam heeft een aanbestedingsprocedure opgestart voor een evenement in de komende winterperiode. 

Drie exploitanten zullen een voorstel doen voor een dergelijk evenement in de binnenstad. Het Stadserf heeft daarbij de eerste optie. Als alternatief is de Florynhaven/Doeleplein aan de voet van molen De Kameel een mogelijkheid. Het idee met het beste concept en prijs krijgt de gunning. Dit moet wel passen binnen de gestelde plannen, onder andere op het gebied van (brand)veiligheid. De gemeente wil hiervoor met de exploitant afspraken maken voor meerdere jaren. De verwachting is dat de gemeente begin oktober een besluit over het winterevenement neemt.